جهت اطلاع از وضعیت درخواست ارجاع شده خود و یا ادامه ثبت درخواست و تکمیل نمودن آن کد رهگیری 18 رقمی که به موبایل شما ارسال شده را وارد نمایید .
کد رهگیری     راهنما
شماره موبایل
کد ملی
پلاک اصلی
نام بلوک
*
مساحت بلوک
* متر مربع
مرجع استعلام
*
شماره استعلام
*
ش پرونده ماده147
پلاک اصلی
* فرعی مفروز
تاریخ استعلام
*
نوع مدرک
بلوک
تصویر مدرک
تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری می باشد.